Mimarlık 2018-03-10T11:14:08+00:00

MİMARLIK

Mimarın, bir yapının ne için kullanılacağı, ne kadar alan tahsis edildiği ve ne kadar bütçe ayrıldığını bilmesi zorunludur. Yapının her bir parçasını ve nasıl inşa edileceğini gösteren ayrıntılı modeller ve çizimler inşaat sahibi için üretilir. Bu planlar ısıtma, aydınlatma, boruların döşenmesi ve sıhhi tesisat gibi pratik unsurları da içerir.

MÜKEMMELLİYETÇİ YAPILAR

Mimari, sadece görsel zenginlik değil aynı zamanda ortam verilerinin işlenmesi ve ihtiyaçların en iyi şekilde giderilmiş olduğu çalışmadır.

YAPISAL VİZYONUMUZ

Kütlenin plastik etkisini oluşturan kısmının en önemli etkeni içi olmalıdır.

Yapıda tanımlayıcı ve etken çizgiler

Estetik kaygılar ile yapının akıcılığını sağlayacak bazı konturlar bulunabilir. Bunlar projedeki sürekliliği sağlar ve kararter kazanmasına yardımcı olur.

Yatay Mimari

İnsanın toprağa olması gerektiği belirli bir yakınlığı vardır. Perspektif, görüş açısı , peyzaja olan hakimiyet en önemli etkenlerdir.

Mimari Projelerimiz