İç Mimarlık 2018-03-31T11:33:49+00:00

İÇ MİMARLIK

Ait olduğumuz, marka imajımıza uygun bizi tanımlayan, ticari beklentilerimize karşılık verecek, yatırım maliyetlerini göz önünde bulundurarak imal edilen, farklılaşmamızı sağlayan, hizmet kalitemizi arttıran, huzurlu olabileceğimiz mekanları yaratma işine denir.

TASARLANMIŞ MEKANLAR

Tüm tasarımcıların, iç mimarların ve mimarların ihtiyaçları karşılayan fonksiyonel tasarımlar en uzun ömürlüler olmuştur.

YAPISAL VİZYON

Mekandaki tüm malzemeler ve çizgiler birbiri ile iletişimde olmalı, birbirini etkilemeli ve hissetmelidir.

Renk Armonisi

Belirli bir armoni içinde hakim tonlar ve bu renklerin içinde onların frekansına uygun vurgulu farklı malzeme özelliklerine sahip renkli ürünler kullanılmalı.

Bakış açılarındaki faklılık

Tasarımdaki formalar dışında hissedilmesi istenilen duygular olabilir. Bu bir proje içinde yazıya dökülemeyecek kadar görünmezdir. İşte tasarımcının farklılığı proje bitiminde belli olur.

Sade bir mekanda bazen çok klasik bir enstruman, çok farklı bir renk veya farklı bir çizgide olabilir. Önemli olan mutlak güzele ulaşmak için zıtlıkları doğru yerde ve oranda kullanmaktır. İşte zıtlıkların ahengi bizi monotonluktan uzak, görsel ve hissel bir dünyaya ulaştırır.
Amacımız zıtlıkları vurgulayarak bir dengede mi tutmak yoksa dengeyi amacımız doğrultusunda değiştirmek midir?

İç Mimari Projelerimiz